سید علی موسوی
:
1394/07/23
علل و انگیزه تحریف شخصیت و گفتمان حضرت امام خمینی (ره) را می­فرمایید:
فرید نجف نیا : 1394/07/23
1ـ انتقام گرفتن از انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)
2ـ توجیه انحرافات شخصی تحریف گران
3ـ شکست و ناامیدی از تقابل با امام و انقلاب
4ـ اختلاف و منازعه
5ـ دو قطبی سازی
6ـ تضعیف نظام جمهوری اسلامی
7ـ سرگرم سازی در درون
8ـ تردید در باور ملت های مسلمان و مستضعفین جهان
9ـ سکولاریسم و جدایی دین از سیاست
10ـ مخالفت با جامعیت و جاودانگی اسلام

صفحه‌ها

برنامه های آینده:

    مقالات