كيارش عزدالدين
:
1396/10/02
باسلام و احترام چرا بعضي از دوستان خوب امام حسين نمي خواهند معروف شوند بعضي هم باطناً دوست دارند را در اين وادي معرفي نمايند هرچند ميدونيم اين كه همه چيز دست امام حسين عليه السلام مثلا در همين كرجي كه جنابعالي منبر مي رويد بعضي از روضه خوانها با سواد و معرفت بالا به كناري نشستند و همچنين بعضي از روحانيون كه از دوستان واقعي امام حسين عاليه السلام مي باشند هم و همچنين به همين گونه عمل مي نمايند حتي از منزل خارج نمي شوند مثلا يك روضه خواني در كرج بود كه از روضه خواندن كناره گرفت باوجو دسن كمي كه داشت به نظر حقير ايشان ايران بي نظير بود و هم با معرفت يا شيخ ديگري را مي شناختم كه روي دست اون را در تهران هم كمتر ميشد پيدا كنيم توگوشه اين كرج زندگي مي كرد و بعضاً همه ازش بي اطلاعند وچرا اينجور آدم ها رنگ بوي ديگري دارند

برنامه های آینده:

    پرسش و پاسخ

    آخرین پیام های پاسخ داده شده:

    صفحه‌ها

    مقالات