سعید صمدی
:
1394/12/13
ایا به منظور شناخت بیشتر بی اذن پدر میتوان محرم شد؟؟
( بدون دخول و ....)
فرید نجف نیا : 1394/12/26
عرض سلام و ادب

طبق نظر اکثره فقها , صیغه دختر باکره,بی اذن پدر جایز نیست.

برنامه های آینده:

    پرسش و پاسخ

    آخرین پیام های پاسخ داده شده:

    صفحه‌ها

    مقالات