معصومه مرادی
:
1394/10/14
باسلام
احتراما" سوالی داشتم کلی مهمان داریم و همه منتظر غذا هستند موقع کشیدن پلو متوجه میشوید فضله موش در پلو هست تکلیف چیست؟؟؟؟؟
فرید نجف نیا : 1394/10/17
با عرض سلام

اگر فضله در برنج خیس خورده باشد,برنج نجس شده است.ولی اگر بعد از دم کشیدن در برنج افتاده باشد,فقط باید همان قسمت را جدا کنید وبقیه برنج پاک است.
اگر شک دارید که قبل از دم کشیدن افتاده یا بعد از آن,باید فقط همان تیکه را جدا کنید.

برنامه های آینده:

    پرسش و پاسخ

    آخرین پیام های پاسخ داده شده:

    صفحه‌ها

    مقالات